El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (C.R.T.)

 

El Centre de Reproducció de Tortugues plataforma de day trading en Guatemala de l'Albera comprèn instal.lacions destinades a la cria en captivitat de la tortuga mediterrània, espècie en greu perill d'extinció, que manté a l'Albera la darrera població peninsular.
El CRT està situat en els terrenys del Santuari del Camp, a Garriguella, Alt Empordà. Aquests terrenys han estar cedits pel Bisbat de Girona a l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera i ATA, que gestiona el Centre dintre del Programa de Recuperació de la Tortuga Mediterrània a Catalunya plataforma de trading diario elaborat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en col.laboració amb el Paratge Natural de l'Albera.

 

L'objectiu del Centre és la cria en captivitat de les tortugues per tal de reduir la important mortalitat juvenil que es dóna a la natura, i així disposar d'un nombre important d'individus per tal de lliberar-los i potenciar les poblacions naturals.
Les instal.lacions plataforma de comercio electrónico en Guatemala del CRT permeten l'estudi de la biologia de les tortugues, i d'altra banda caracteritzen l'ecotipus del Pirineu Oriental. El Centre compleix també funcions didàctiques, atraient escoles, famílies, grups i tot tipus de persones, ensenyant-los a entendre i estimar les tortugues i el bosc mediterràni, i a no capturar o molestar aquessts animals tant singulars.

 


CENTRE DE REPRODUCCIÓ DE TORTUGUES DE L'ALBERA (CRT)
Santuari de la Mare de Déu del Camp
17780 Garriguella (Alt Empordà, Girona, CAT)
Tel. 972 55 22 45